Transcriere fonetică în engleză – de la începuturi și până în prezent

Engleza este o limbă germanică de vest care își are originea în Anglia medievală timpurie. Vocabularul limbii engleze a fost influențat de limba norvegiană veche, limba latină și franceza. Limba latină a fost folosită pentru a crea alfabetul englez. Are câteva asemănări cu ceilalți membri ai familiei germanice. Imperiul Britanic a adus engleza modernă în diferite teritorii ale lumii. Poziția puternică a Statelor Unite în lume a contribuit și la popularitatea limbii engleze. Astăzi, este cea mai studiată limbă din lume. Este, de asemenea, lingua franca a lumii noastre datorită numărului său de vorbitori. Poți găsi vorbitori de engleză în aproape fiecare țară din lume. Fiind foarte mulți vorbitori nativi, engleza este a treia limbă cea mai vorbită la nivel global, dar este cea mai vorbită limbă la nivel global după numărul total de vorbitori. Este recunoscută ca limbă oficială în aproape șaizeci de state suverane.

Așadar, engleza este cea mai folosită limbă străină de pe tot mapamondul. Încă din clasele mici copiii învață să scrie, să citească și să vorbească în engleză. Călătoriile într-o țară străină sunt mai puțin lipsite de griji dacă știi să comunici în limba engleză. Tot mai multe locuri de munca cer cunoștințe de limba engleză. În mariile corporații ședințele și meeting-urile se țin în limba engleză. Prin urmare, concluzia este clară: limba engleză a fost și continuă să fie de viitor. Având în vedere capacitatea incredibilă a copiilor de a învăța rapid o nouă limbă atunci când sunt mici, cu cât se începe mai devreme învățarea acestei limbi, cu atât va fi mai ușor la o vârstă mai înaintată. De aceea, încă de la vârste fragede este bine să exersezi cu ei acasă câteva cuvinte în limba engleză. După începerea școlii este recomandat să îi înscrii la cursuri de limba engleză pentru școlari pentru ca dezvoltarea lor să aibă loc mult mai repede și cunoștințele de limba engleză să fie învățate cât mai repede și bine. De asemenea, un curs de engleză pentru adolescenți este o opțiune potrivită pentru adolescentul tău.

Una dintre cele mai mari provocări pe care le poți întâmpina atunci când înveți limba engleză este pronunția. Engleza britanică are un număr de 44 sunete diferite care se scriu în peste 1000 de feluri. Pentru o persoană care nu este vorbitor nativ și vrea să învețe această limbă, devine o reală provocare pronunția corectă a diferitelor foneme și, mai mult decât atât, recunoașterea corectă a felului în care se pronunță un cuvânt atunci când acesta se citește. Aceeași literă se pronunță diferit în cuvinte diferite. Cuvintele englezești nu au semne speciale pentru a recunoaște accentul. Prin urmare, iată de unde vine și dificultatea fonetică în limba engleză.

 

Cuprins

 1. Fonetică engleză – ce este alfabetul fonetic?

1.1.        Fonetică engleză – anatomia vocală

1.2.        Fonetică engleză – definiția alfabetului fonetic

1.3.        Fonetică engleză – istoria alfabetului fonetic

 1. Ce înseamnă transcrierea fonetică în limba engleză?

2.1.        Exemple de pronunție după transcrierea fonetică în limba engleză

 

1. Fonetică engleză – ce este alfabetul fonetic?

Există aproximativ 6,500 limbi pe tot globul, fiecare dintre ele având o pronunție care variază în funcție de accent, dialect etc. Pentru marea majoritate a acestor limbi există alfabete cu ajutorul cărora s-au format cuvintele pentru limba respectivă. Dar în ceea ce privește alfabetul fonetic internațional, acesta conține simboluri ce reprezintă sunetele limbilor.

La prima vedere, aceste limbi nu au mai nimic în comun în ceea ce privește inflexiunea, pronunția și structura gramaticală, deși există un număr finit de sunete care se pot pronunța. Dar există un aspect comun: noi, oamenii, vorbim acele limbi.

1.1. Fonetică engleză – anatomia vocală

Teen,Singer,Boy,Sing,Close,Up,Portrait,On,Blue,Background
 

Multe sunete ale vorbirii sunt create cu ajutorul fluxului de aer care vine de la plămâni, trece prin trahee și ajunge până la laringe și corzile vocale. Atunci când corzile vocale sunt forțate de aer să se despartă, ele tind să se adune repede înapoi imediat ce fluxul de aer a trecut, pentru a crea vibrațiile. Din punct de vedere lingvistic, acest lucru este cunoscut sub numele de voce. Unele sunete de vorbire nu au nevoie de aceste vibrații și, fiind lipsite de voce, nu se aud.

Buzele, dinții, limba și, practic, întreaga gură sunt elemente extrem de importante pentru vorbire. Diagrama alfabetului fonetic international include toate aceste elemente în asociere cu toate sunetele vorbirii ca de exemplu: cum se ține limba pe cerul gurii pentru a pronunța anumite sunete / cum se poziționează buzele pentru alte sunete etc.

1.2. Fonetică engleză – definiția alfabetului fonetic 

Despre acest alfabet s-a vorbit prima dată în anii 1800 de către un grup de profesori lingvistici de origine franceză și engleză, grup condus de Paul Passy. S-a dorit identificarea unui sistem care să rezolve 3 mari probleme ale lingvisticii: literele nu corespondeau cu sunetele, sistemul lingvisticii scrise diferea foarte mult de la o limbă la alta și fiecare limă era limitată în ceea ce privea sunetele limbii respective. Așa s-a născut alfabetul fonetic international.

În cuvinte simple, alfabetul fonetic internațional este un sistem de reprezentare a sunetelor tuturor limbilor. Peter Roach, autor al cărții Phonetics, afirmă că IPA (International Phonetic Alphabet – alfabetul fonetic international) este cea mai mare realizare a secolului trecut prin faptul că s-a creat un sistem fonetic de simboluri pe care oricine le poate învăța și folosi și care are capacitatea de a reprezenta totalitatea sunetelor din toate limbile. Prin comparație, alfabetul fonetic englez este un sistem în care sunt reprezentate toate sunetele limbii engleze.

1.3. Fonetică engleză – Istoria alfabetului fonetic

Learn,English,School,Lesson,Class,Chalkboard,International,Phonetic,Alphabet.
 

 În secolul al XIX-lea, anul 1886 mai specific, lua naștere, la Paris, Asociația Fonetică Internațională sub conducerea lui Paul Passy. Doi ani mai târziu, în cadrul Asociației profesorilor de fonetică, a apărut un model al alfabetului fonetic international. Această asociație cunoștea alfabetul romic (Henry Sweet) și alfabetul fonotipic (Isaac Pitman) și astfel s-au putut baza pe acestea când au creat IPA.

De-a lungul timpului, alfabetului fonetic international i-au fost aduse numeroase modificări. Cea mai importantă a fost cea din anul 1989 la Kiel. Primele modele au vizat limbile engleză, germană și franceză cu intenția de a fi folosit în scopuri didactice pentru a ușura învățarea pronunției în cele trei limbi străine. Cu timpul, însă, acesta a fost completat pentru toate limbile.

2. Ce înseamnă transcrierea fonetică în limba engleză?

Transcrierea fonetică în limba engleză înseamnă folosirea simbolurilor fonetice ale limbii engleză pentru a reprezenta în scris sunetele vorbirii. În mod ideal, fiecare sunet dintr-un enunț este reprezentat de un simbol fonetic scris, astfel încât să fie posibilă reconstrucția cât mai precisă a acelui enunț. Sistemul de transcripție reflectă, în general, analiza fonetică impusă de cel ce transcrie un anumit material asupra materialului respectiv.

Atunci când se studiază limba engleză, IPA-ul este fundamental. Acest lucru se datorează faptului că rezolvă problema de ortografie, adică lipsa de corespondență între pronunția unui cuvânt și modul în care este scris.

Pentru a face puțină lumină în ceea ce privește transcrierea fonetică în limba engleză, exemplele de mai jos sunt binevenite.

2.1. Exemple de pronunție după transcrierea fonetică în limba engleză 

3d,Illustration,Showing,Blue,Sound,Wave,And,Ear,Of,A
 

Pentru a fi cât mai structurat și cât mai clar acest alfabet al foneticii engleze, acesta a fost împărțit în 3 categorii: fonetica vocalelor, fonetica diftongilor și fonetica consoanelor.

Fonetica vocalelor este diferită în funcție de locul în care vocala se află în cuvânt.

 •         /:/ – acest fonem care apare după o vocală înseamnă că acea vocală este lungă. Exemplu: father (/ˈfɑːðə(r)/) // horse (/hɔːrs/) // sheep (/ʃiːp/) // farm (/fɑːrm/) // bird (/bɜːd/) // coo (/kuː/)
 •         Există, de asemenea, vocale scurte. Pentru acestea, fonemele sunt: /ʊ/ – foot (/fʊt/) ; /æ/ – hat (/hæt/) ; /ɪ/ – ship (/ʃɪp/) ; /ɑː/ – sock (/sɑːk/) ; /ʌ/ – cup (/kʌp/) ; /e/ – head (/hed/) ; /əˈ/ – above (/əˈbʌv/) ; /ər/ – mother (/ˈmʌð.ər/).

Consoanele pot fi pronunțate sau nu, depinde de cuvânt.

 •         Consoane care se aud: b (book – /bʊk/ ), d (day – /deɪ/ ), g (give – /ɡɪv/ ), v (very – /ˈver.i/ ), z (zoo – /zuː/ ), l (look – /lʊk/), r (run – /rʌn/ ), j (yes – /jes/ ), w (we – /wiː/ ), m (moon – /muːn/), n (name – /neɪm/ ), ŋ (sing – /sɪŋ/ ), ð (the – /ðiː/ ), ʒ (vision – /ˈvɪʒ.ən/ ), dʒ (jump – /dʒʌmp/ )
 •         Consoane care nu se aud: p (pen – /pen/ ), t (town –  /taʊn/ ), k (cat – /kæt/ ), f (fish – /fɪʃ/ ), s (say – /seɪ/ ), θ (think – /θɪŋk/ ), ʃ (she – /ʃiː/ ), tʃ (cheese – /tʃiːz/ ).

În cazul diftongilor, există de asemenea câteva reguli fonetice.

 •         eɪ – day (/deɪ/) / aɪ – eye (/aɪ/) / ɔɪ – boy (/bɔɪ/) / aʊ – mouth (/maʊθ/) / əʊ – nose (/nəʊz/) / ɪə – ear (/ɪər/) / eə – hair (/heər/) / ʊə – pure (/pjʊər/).

Alte foneme ar fi următoarele:

 •         h – hand – /ˈhænd/
 •         ɒ̃ croissant – /ˈkwæs.ɒ̃/
 •         i -happy – /ˈhæp.i/
 •         t̬ – butter – /ˈbʌt̬.ɚ/
 •         u – influenza – /ˌɪn.fluˈen.zə/
 •         l̩ – little – /ˈlɪt.l̩/
 •         expectation – /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ – accentual este pus pe prima silabă
 •         retell – /ˌriːˈtel/ – accentual este pus pe a doua silabă
 •         system – /ˈsɪs.təm/ – în acest caz există o separare între silabe

În concluzie, învățarea simbolurilor alfabetului fonetic englez te va ajuta atât pe tine, cât și pe copilul tău, să vorbiți mai clar și mai natural această limbă atât de necesară. Dacă îl vei înscrie de mic la cursurile noastre de engleză pentru copii, va învăța să memoreze într-un mod logic acest foneme, să se concentreze în special pe sunetele care nu sunt prezente în limba maternă și astfel să învețe corect engleza. Acasă poți exersa mult cu el pe aceste sunete. Încearcă să repeți cu el simbolurile treptat, încetul cu încetul. Când căutați un cuvânt în dicționar, puteți citi transcrierea fonetică care poate fi găsită în general între paranteze după cuvântul în sine. De asemenea, acordați împreună atenție diferențelor de pronunție dintre engleza britanică și engleza americană pentru că există anumite diferențe între cele două.

Nu uita să acorzi mare atenție accentelor. Alfabetul fonetic, atât cel internațional cât și cel specific englez indică accentul principal al cuvântului cu un / ’ / în fața acelei silabe care este accentuată. Accentul secundar este indicat printr-un / , / în fața silabei în cauză. În cele din urmă, un / . / indică o întrerupere într-o silabă. Fie după silabă, fie după o vocală. Pentru a înțelege, atât tu cât și copilul, cum să accentuați corect silabele englezești, începeți practica cu o serie de cuvinte pe care deja știți să le pronunțați bine amândoi. Căutați-le în dicționar și verificați unde cade accentul în transcrierea fonetică. În acest fel, puteți învăța împreună cum să aplicați aceleași principii și tonalitate cuvintelor noi.

Transcrierea fonetică în limba engleză este un concept esențial pentru învățarea acestei limbi străine. O dată înțelese aceste foneme și exersate regulat, pronunția ta și a copilului a limbii engleze se poate apropia de cea a nativilor. Pentru a atinge această performanță, alege să înscrii copilul la cursuri de engleză încă de mic. 

 

Sursa foto: shutterstock.com 

About Author

Related posts

Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă – cum le aplicăm într-un mod sănătos în procesul de învățare a limbii engleze?

În fiecare zi, elevii se confruntă cu o varietate de sarcini și provocări, iar ceea ce îi motivează să le abordeze poate avea un impact semnificativ asupra rezultatului final. Motivația intrinsecă și cea extrinsecă sunt două forțe puternice care îi ghidează pe elevi în...

Citeşte mai departe