Programul de Educație Culturală al EKA este inspirat de apartenența noastră la organizația-mamă International House World Organisation, o rețea globală cu centre în peste 52 de țări și își propune să aducă laolaltă online, prin intermediul platformei Zoom, copii vorbitori de engleză din România şi din diverse alte centre IH din lume.

Pe durata întâlnirilor, copiii își împărtășesc informații și curiozități despre limba și tradițiile țărilor lor, până în prezent elevii EKA având prilejul să comunice cu copii din Palestina, Irlanda, Georgia și Italia.

Prin participarea la întâlnirile din cadrul Programului, copiii

  • capătă o mai bună înţelegere a lumii şi a diversităţii ei de preocupări şi de perspective
  • aplică gândirea critică pentru revizuirea stereotipurilor prin cunoaştere directă
  • își exersează engleza vorbită într-un context de comunicare autentic
  • dobândesc competenţe interculturale prin interacţiune directă cu persoane din alte culturi
Mai mult decât engleză - Schimburi culturale