English Kids Academy este, începând din 2020, singura organizație educațională din România afiliată Programului RULER al Yale Center for Emotional Intelligence din cadrul Yale University, SUA. Numele programului reflectă cele 5 abilități emoționale esențiale:

Recognising – recunoașterea emoțiilor noastre și ale celorlalți
Understanding – înțelegerea cauzelor și consecințelor emoțiilor
Labellling –  numirea/identificarea emoțiilor printr-un vocabular nuanțat
Expressing –  exprimarea emoțiilor în concordanță cu normele culturale și cu contextul social
Regulating –  gestionarea/reglarea emoțiilor prin strategii folositoare

 

 

Programul RULER are drept scop dezvoltarea inteligenței socio-emoționale în mediul școlar, se adresează comunității de elevi, părinți și profesori, și are următoarele beneficii dovedite:

  • better school performance
  • significantly increased capacity for memorization, decision-making, concentration and learning
  • greater involvement of students
  • higher attendance at classes
  • disciplinary problems (drug/alcohol addiction, bullying, etc.) significantly reduced
  • greater effectiveness among teachers and school staff
  • more satisfying interpersonal relationships in the school environment
  • better health and contentment (with reduced stress and anxiety) in the school environment
Mai mult decât engleză - Inteligență emoțională