Cursuri intensive de limba engleză pentru copii

Cursuri intensive de engleza pentru copii: prescolari, scolari, liceeni

Cursul nostru extensiv de limba engleză are drept obiectiv principal creșterea graduală a nivelului de competență lingvistică a cursanților astfel încât aceștia să poată susține cu succes examenul internațional de engleză Cambridge Advanced English (CAE) până la vârsta de 17-18 ani.

Ne propunem însă să oferim copiilor mai mult decât engleză. De aceea, obiectivul secundar al ursului este acela de a transmite o serie de abilități de viață, de a cultiva talentele copiilor și de a le spori inteligența emoțională prin intermediul limbii englezi. Astfel, cursul de engleză EKA formează nu doar utilizatori de engleză competenți și eficienți, ci și oameni echipați cu toate calitățile necesare pentru a deveni adulți împliniți și apreciați în societatea de mâine.

cursuri intensive engleza copii (1)

Se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani. Atât metoda și tehnicile de predare, cât și manualele sunt adaptate etapei lor de dezvoltare și stilului de învățare caracteristic acestei vârste.

Astfel, la grupele de preșcolari:

 • învățăm engleza prin joc, povești și cântece
 • urmărim dezvoltarea motrice prin activități de tip TPR (total physical response)

 • includem o varietate de activități chinestezice (meșteșugit, modelat, desenat)
 • stimulăm creativitatea și inteligențele vizual-spațială și muzicală
 • învățăm să ne recunoaștem și exprimăm emoțiile
Cursuri extensive de limba engleză pentru copii - scolari

Se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 13 ani. Atât metoda și tehnicile de predare, cât și manualele sunt adaptate etapei lor de dezvoltare, preferințelor lor și stilurilor de învățare existente la această vârstă.

Astfel, la grupele de școlari:

 • învățăm engleza prin jocuri și competiții

 • urmărim dezvoltarea cognitivă prin exerciții de memorare și concentrare

 • stimulăm creativitatea și inteligențele verbal-lingvistică, logico-matematică și naturalistă

 • învățăm să ne identificăm, înțelegem și gestionăm emoțiile

Cursuri extensive de limba engleză pentru copii - liceeni

Se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Atât metoda și tehnicile de predare, cât și manualele sunt adaptate etapei lor de dezvoltare, intereselor lor și stilului de învățare predominant la această vârstă.

Experiența EKA de organizare a cursurilor de engleză

English Kids Academy s-a lansat oficial ca furnizor de cursuri de engleză pentru copii în anul 2009. Avem peste 12 ani de experiență și, în plus, dispunem de expertiza acumulată timp de aproape 70 de ani de către rețeaua globală la care suntem afiliați, International House World Organisation. Feedbackul primit atât de la inspectori de calitate IH/EAQUALS, cât și de la părinții copiilor înscriși la cursurile noastre evidențiază următoarele puncte tari ale EKA:

 • structura și procedurile organizaționale extrem de bine puse la punct
 • echipă educațional-administrativă deosebit de competentă și profesionistă
 • programe educaționale atent gândite, inteligent structurate și eficient puse în practică

An de an, fructificând resursele locale și internaționale de care dispunem, suntem capabili să organizăm cursuri cu un conținut educațional remarcabil și impecabil livrate.

Abordare, metodă de predare și manuale

Abordarea recent adoptată de EKA are în centru învățarea socio-emoțională, prin aplicarea, în exclusivitate în România, a Programului RULER dezvoltat ce Yale Center for Emotional Intelligence (Yale University, SUA). Programul propune cultivarea unui mediu școlar care valorifică rolul emoțiilor în învățare, un mediu în care copiii se simt ascultați, respectați, integrați, apreciați și sprijiniți, cu următoarele beneficii:

 • dezvoltarea și exersarea abilităților emoționale (înțelegerea, identificarea, exprimarea și gestionarea emoțiilor)
 • sporirea atenției, a puterii de concentrare, a creativității și a stării de bine
 • îmbunătățirea performanței academice și a rezultatelor școlare

Metoda de predare folosită este cea comunicativă, bazată pe interacțiune, comunicare orală, lucru în echipă și feedback constructiv permanent, îmbogățită continuu cu cele mai inovatoare și eficiente metodologii, tehnici de predare și activități preluate din rețeaua International House.

Manualele folosite ca suport de curs provin de la edituri prestigioase precum Macmillan, Oxford și Cambridge University Press, sunt selectate pe grupe de vârstă, adaptate la etapa de dezvoltare, abilitățile cognitive, dar și preferințele și interesele cursanților, și conțin fișe de lucru și activități atrăgătoare ce pot fi folosite și în cadrul studiului de acasă, cu părinții.

Condițiile în care se desfășoară cursurile

În prezent, EKA oferă două formate de curs: față în față în sala de curs și live online.

 

Pentru cursul cu prezență fizică avem la dispoziție trei sedii, toate situate în cartiere semicentrale bine conectate la rețeaua de transport public: Tineretului/Șincai, 1 Mai/Ion Mihalache și Militari/Lujerului. Sediile dispun de următoarele dotări și servicii:

 • săli de curs luminoase, frumos decorate
 • aparatură audio de bază (CD player, boxe)
 • computere și videoproiectoare
 • whiteboards
 • table inteligente
 • îngrijitori disponibili pentru orientarea copiilor/părinților pe toată durata șederii la sediu

Pentru cursul live online oferim

 • acces gratuit la platforma Zoom
 • sală de curs virtuală cu whiteboard, breakout rooms, chat
 • suport IT pe toată durata cursului
Atmosfera de la cursurile de engleză pentru copii
Profesorii

Toți profesorii EKA dețin calificări recunoscute internațional (minimum IHCYLT sau CELTA) sau sunt în curs de a le obține. În plus, toți participă la programul de dezvoltare profesională continuă desfășurat de EKA, cu sesiuni periodice de specializare în predarea pentru cele trei grupuri de vârstă principale, predarea online sau hibridă, predarea vocabularului sau a gramaticii, gestionarea clasei, etc. Nu în ultimul rând, prin implicarea în Programul RULER profesorii noștri sunt formați în spiritul grijii autentice pentru copil: atenți, prietenoși, încurajatori, devotați dezvoltării armonioase a acestuia.

Cui se adresează cursurile de engleză EKA

Cursul extensiv este disponibil pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, indiferent de nivelul lor de engleză. Există trei grupe de vârstă: preșolari/very young learners (5-7 ani), școlari/young learners (8-13 ani) și adolescenți/teenagers (14-18 ani).

Pentru aceștia din urmă, EKA a creat, de câțiva ani, o divizie specializată: English Teens Academy, care își propune ca, printr-o serie de inițiative și activități conexe cursului (concurs de public speaking, club de debate, seri tematice, ateliere despre leadership și gândire creativă, etc.) să devină formatoarea liderilor de mâine.

Din punctul de vedere al locației, cursul cu prezență fizică se adresează copiilor din regiunea București-Ilfov, iar cel live online este oferit copiilor din toată țara.

Beneficiile participării

Date fiind abordarea, metoda și resursele pe care le mobilizăm pentru acest curs, un copil care participă la el

 • va deveni un adult înzestrat cu un coeficient de inteligență emoțională ridicat și cu ABILITĂȚI EMOȚIONALE care îi vor înlesni succesul în domeniul studiilor și al carierei
 • își exersează și consolidează „CEI PATRU C” esențiali pentru educație în secolul XXI: creativitatea, comunicativitatea, gândirea critică și colaborarea
 • își formează o SOCIABILITATE și o ADAPTABILITATE crescută la mediu și la contextul socio-cultural în care se află
 • dobândește un set valoros de ABILITĂȚI DE VIAȚĂ: capacitatea de a lua decizii și de a soluționa probleme, aptitudini de lucru în echipă și de leadership
 • capătă DESCHIDERE spre orizonturi culturale, aspirații și obiective de viață majore, cum ar fi studii în străinătate, burse de cercetare, cariere internaționale
 • își consolidează ÎNCREDEREA ÎN SINE și PERSEVERENȚA necesare transpunerii viselor de astăzi în realitatea de mâine
Oportunități speciale pentru copiii înscriși la cursul de engleză EKA

Le oferim cursanților noștri o mulțime variată de activități conexe cursului: club de lectură (în cadrul Young Readers Community), seri de quizuri tematice, participări la concursuri de debate sau de reading, sesiuni de filosofie pentru copii (în colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara), implicare în programe transnaționale cu profil ecologic, intercultural, etc.

Oportunități speciale pentru părinții copiilor înscriși la cursul de engleză EKA

Părinții copiilor înscriși la cursul nostru se bucură de acces preferențial și, uneori, gratuitate la evenimentele pe care le organizăm, în special Conferințele EKA, pe teme de interes cum ar fi parentajul, dezvoltarea emoțională a copiilor, cultivarea perseverentă a talentului în cadrul educației familiale, copiii și tehnologia, etc.

Perioade și prețuri

Cursul respectă structura anului școlar din învățământul de stat (inclusiv vacanțe și zile nelucrătoare), derulându-se, de regulă, între lunile septembrie și iunie ale fiecărui an. Pentru anul academic 2021-2022, data de început a cursului este 13 septembrie 2021, iar cea de final – 10 iunie 2022.

Prețul cursului poate varia de la an la an, în funcție de diverși factori, cum ar fi rata inflației, și este comunicat din timp celor interesați. Taxa de curs se poate achita în mai multe tranșe, iar cei care sunt deja clienți EKA dispun de oferte și reduceri avantajoase. Oricine dorește să primească o ofertă de preț o poate solicita oricând prin oricare dintre canalele noastre de comunicare (website, email, telefon, Facebook, Instagram).

Feedback de la copii și părinți