Ce spun cele mai recente studii din domeniul educaţional: 6 tendinţe puse în practică la EKA

Autor: Ilinca Stroe

Un website cu o foarte bună reputaţie globală în domeniul educaţional, Edutopia, a trecut recent în revistă sute de cercetări din branşă întreprinse în anul 2020 şi a alcătuit o „listă scurtă” a studiilor care reflectă schimbări, descoperiri şi tendinţe semnificative în educaţie. Cum anul 2020 a reprezentat un interval de timp de la care avem foarte multe de învăţat, date fiind limitările pe care ni le-a impus şi inovaţiile la care aproape că ne-a obligat, am considerat că un rezumat al acelor direcţii educaţionale este binevenit acum, la începutul unui an nou. Vi-l prezentăm mai jos, incluzând, totodată, o mică notă despre gradul în care English Kids Academy (EKA) pune în practică direcţiile respective.

Cum predăm vocabular în mod eficient? Actoriceşte. Dacă vrem ca elevii să reţină pe termen lung cuvintele nou predate, cel mai bine e să le fixăm în memorie prin procedee actoriceşti: să le cerem copiilor să asocieze cuvântul cu un gest, să îl „joace”, să îl „pună în scenă”. Şansele de a reţine vocabular nou se dublează dacă pentru memorare se folosesc asemenea tehnici chinestezice care, în plus, sunt plăcute şi amuzante. La orele EKA se joacă în mod curent mima, pentru însuşirea cuvintelor noi.

Scrisul de mână, pentru învăţare profundă. Oamenii de ştiinţă din domeniul neurologiei au reconfirmat faptul că scrisul de mână, trasarea, caligrafierea cuvintelor stimulează creierul şi activează reţele neuronale care asigură o învăţare profundă. De aceea, este extrem de productiv, din punctul de vedere al acumulării de cunoştinţe noi, scrisul de mână ca strategie de învăţare. La EKA le cerem periodic elevilor să compună texte scrise de mână, în special în grupele de pregătire pentru examene Cambridge.

Criterii clare pentru evaluarea performanţei. Poate în mod surprinzător, s-a observat că, în absenţa unor criterii explicit formulate pentru evaluarea performanţei şcolare a elevilor, profesorii au tendinţa să acorde note influenţaţi de aspecte mărunte ca numele de familie al elevului, scrisul de mână sau chiar coala ori caietul pe care se predă lucrarea. Dacă, în schimb, există criterii de evaluare clare, notarea e justă şi nepărtinitoare. La EKA, atât în rapoartele de progres, cât şi pentru notarea testelor sau compunerilor folosim criterii riguros formulate după model Cambridge.

Citirea se perfecţionează graţie conţinutului. Cititul cu voce tare sau pentru a extrage „ideea principală” reprezintă o concentrare pe aspecte pur formale, superficiale ale citirii. Pentru a perfecţiona în mod real abilitatea elevului de a citi un text trebuie să privim cititul ca pe un mod implicit de a acumula cunoştinţe. Altfel spus, este în primul rând nevoie ca textul de citit să aibă un conţinut angajant, interesant. Iar conţinutul care asigură cea mai rapidă dezvoltare a abilităţii de a citi este, se pare, cel social, geografic, istoric, civic. La EKA folosim periodic texte de acest tip şi, în plus, stimulăm în mod special lectura prin Young Readers Community.

Cine întreabă, excelează. Elevii care pun întrebări despre subiectul predat nu doar că memorează mai bine informaţia transmisă, ci şi obţin rezultate la teste cu 14% mai bune decât cei care învaţă după notiţe, doar recitind şi subliniind pasaje. Astfel, profesorii care îşi încurajează elevii să genereze mereu întrebări despre materia studiată stimulează gândirea profundă a acestora şi le facilitează învăţarea. La EKA, utilizăm frecvent întrebarea ca format de învăţare, prin jocuri de rol de tip interviu sau jocuri precum Jeopardy.

Micul secret al învăţării online de succes: accesibilitatea materialelor de clasă. Motivele pentru care învăţarea online este ineficientă nu au de-a face cu conţinutul lecţiilor, nici cu maniera de predare, ci sunt pur logistice. Elevii care din motive tehnice nu pot accesa uşor materialele folosite la clasă au randament scăzut. O bună logistică a cursului online, pe de altă parte, asigură învăţarea cu succes în mediul virtual. EKA oferă profesorilor suport IT permanent, la lecţii, şi asigură accesul tuturor elevilor la manuale în format electronic.

Aşa încât, dacă copilul tău este deja înscris la un curs EKA, poţi fi sigur că educaţia lui lingvistică, dar şi generală se afla pe mâini bune: într-o organizaţie care are grijă să se plaseze, prin abordarea şi practicile educaţionale pe care le adoptă, în avangarda domeniului său de activitate. Unde educaţia rezonează cu cele mai recente direcţii recomandate de cercetări.

English Kids Academy (EKA) oferă cursuri de limba engleză față în față, hybrid şi online pentru copii de 4 – 18 ani, pe întreaga durată a anului şcolar. Cursurile EKA sunt singurele din România prin care se implementează programul RULER de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, iniţiat de Yale University. Pentru înscrieri şi informaţii, contactaţi [email protected].

Sursă <www.edutopia.org/article/10-most-significant-education-studies-2020>

About Author

Related posts

Engleza britanică, calea către certificări de renume Despre diferențele de vocabular și gramatică între engleza americană și cea britanică

Engleza britanică, calea către certificări de renume: Despre diferențele de vocabular și gramatică dintre engleza americană și cea britanică

Limba engleză își are rădăcinile în insulele britanice, dar s-a răspândit și a evoluat în mod distinct și în SUA, dar și alte zone ale lumii. Astfel, au apărut variantele britanică și americană ale limbii engleze, care, deși împărtășesc multe elemente comune, prezintă și...

Citeşte mai departe
Prezentul simplu în engleză - învață particularitățile acestui timp verbal într-un mod simplu și eficient!

Prezentul simplu în engleză – învață particularitățile acestui timp verbal într-un mod simplu și eficient!

Prezentul simplu este unul dintre cele mai importante timpuri verbale din limba engleză, reprezentând fundamentul comunicării de zi cu zi. Este o componentă esențială a gramaticii engleze, fiind utilizat pentru a exprima acțiuni obișnuite, fapte generale și evenimente programate. De asemenea, acest timp verbal...

Citeşte mai departe
Verbele auxiliare în engleză și utilizarea lor în funcție de nivelul studiat

Verbele auxiliare în engleză și utilizarea lor în funcție de nivelul studiat

Verbele auxiliare reprezintă o componentă vitală a limbii engleze și sunt esențiale pentru înțelegerea și utilizarea corectă a structurii propozițiilor, a timpurilor verbale și a formării întrebărilor și negațiilor. Aceste verbe adaugă subtilitate și precizie comunicării în limba engleză și sunt considerate o piatră...

Citeşte mai departe