Cazurile substantivelor în limba engleză și evolutia acestora de-a lungul timpului: mai sunt necesare în zilele noastre?

Cazurile substantivelor în limba engleză și evolutia acestora de-a lungul timpului: mai sunt necesare în zilele noastre?

Pentru vorbitorii de limba română, cazurile precum dativul, genitivul sau vocativul constituie o parte importantă a învățării gramaticii native. În acest context, nu este de mirare că cei care învață limba engleză sunt adesea confuzi atunci când realizează că, din punct de vedere gramatical, acestea sunt foarte diferite. Simplificată de-a lungul timpului, limba engleză și-a pierdut legătura cu latina, iar una dintre consecințele acestui proces a fost renunțarea la un element încă esențial în limbile italice – cazurile substantivelor. Acest contrast poate reprezenta o provocare semnificativă pentru vorbitorii de limba română în timpul procesului de învățare a limbii engleze. Deci, cum ar putea elevii sa înțeleagă aceste diferențe în mod eficient? 

Cuprins:

  1. Cazul substantivelor în limba engleză și evoluția gramaticală a acestora
  2. Cazurile substantivelor în engleză – sunt relevante pentru examenele Cambridge?
  3. Cum pot elevii să înțeleagă cazul substantivului în engleză?

 

1. Cazul substantivelor în limba engleză și evoluția gramaticală a acestora

De-a lungul secolelor, engleza a experimentat schimbări semnificative. În perioada medievală, limba engleză a fost supusă influențelor multiple și adesea complexe. Această eră a marcat o tranziție importantă, în care limba engleză a absorbit elemente din latină, limbile germanice și alte influențe lingvistice. 

Cu toate acestea, în jurul secolului XV, s-au produs schimbări semnificative care au dus la abandonarea treptată a sistemului de cazuri pentru substantive în limba engleză. Acest proces a fost influențat în mare măsură de simplificarea structurii limbii. De pildă, William Shakespeare, unul dintre cei mai importanți dramaturgi și poeți ai limbii engleze, a scris într-o perioadă de tranziție, marcând trecerea de la engleza medie la cea modernă. Operele sale reflectă deja utilizarea în declin a cazurilor substantivelor, punând accentul pe exprimarea clară a ideilor. 

Astăzi, în limba engleză modernă, cazurile substantivelor sunt în mare măsură absente, în afara formelor genitive, cunoscute drept „possessive nouns”, care se formează prin adăugarea <‘s>, precum „Mom’s” sau „Sarah’s”. Aceste construcții exprimă apartenența sau posesia și reprezintă unul dintre puținele aspecte în care limba engleză mai păstrează o formă de declinare a substantivelor. 

Astfel, în școlile din Marea Britanie și SUA se poate observa o abordare modernă de predare, care se concentrează pe înțelegerea contextelor de comunicare, pe dezvoltarea abilităților de citire, scriere, ascultare și vorbire. Aceste metode consacrate pot fi regăsite și în cadrul cursurilor de engleză pentru școlari, unde accentul nu este pus neapărat pe memorarea declinărilor substantivelor sau a altor noțiuni gramaticale, ci pe înțelegerea principiilor generale ale limbii. O astfel de abordare nu doar că încurajează elevii să devină vorbitori mai competenți și siguri în limba engleză, dar și să-și dezvolte o gândire analitică și o mai bună înțelegere a evoluției limbii engleze.

 

2. Cazurile substantivelor în engleză – sunt relevante pentru examenele Cambridge?

Cursurile de engleză pentru copii și adolescenți, cum ar fi A1 Movers și Flyers, KET, PET și B2, se concentrează, în general, pe competențele de comunicare în engleză, cum ar fi cititul, scrierea, ascultarea și vorbirea. Examenele aferente nu acordă o atenție deosebită cazurilor substantivelor sau altor aspecte de gramatică specifice, ci mai degrabă evaluează capacitatea candidatului de a folosi limba engleză în diferite contexte. 

De exemplu, în cadrul cursurilor de engleză pentru adolescenți, în special cei care se pregătesc pentru nivelul B2, cursanții pot învăța diferitele structuri gramaticale prin exerciții și probe specifice examenului Cambridge FCE, precum redactarea de eseuri, compunerea de scrisori sau rapoarte, și participarea la discuții și interviuri. În toate aceste situații, este crucial ca adolescenții să poată utiliza cu precizie gramatica învățată la curs, pentru a-și transmite ideile într-un mod fluent și cât mai clar.

Pentru pregătirea acestor examene, recomandăm cursanților să studieze materialele de studiu specifice pentru fiecare nivel de examen și să se concentreze pe aspectele gramaticale relevante pentru nivelul lor de competență.

Cazurile substantivelor în engleză - sunt relevante pentru examenele Cambridge

 

3. Cum pot elevii să înțeleagă cazul substantivului în engleză?

În timp ce engleza modernă nu mai utilizează explicit cazurile, modul în care substantivul la singular se comportă într-o propoziție poate varia în funcție de rolul său. De exemplu, în propoziția „I gave the book to John” („I-am dat cartea lui John”), cuvântul „book” acționează ca obiect direct (acuzativ), iar „John” ca obiect indirect (dativ). Același lucru este valabil și când vorbim de pluralul substantivelor în engleză, deși în aceste situații nu există modificări semnificative de formă sau funcție, acestea fiind indicate prin adăugarea sufixului corespunzător – “-s” sau “-es”, spre deosebire de pronumele personale, care au forme distincte – we/ours, they/them/theirs etc.

Astfel, pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai bine aceste diferențe între limba nativă și engleză, am putea să creăm un scenariu similar cu cel al limbilor cu cazuri, precum româna sau spaniola. De exemplu:

  • Nominativ: 

The cat is on the mat. (cat – nominativ) 

Bryan saw a bird. (Bryan – nominativ) 

  • Acuzativ: 

Dad likes to play tennis. (tennis – acuzativ) 

  • Dativ: 

She gives the book to John. (John – dativ) 

  • Genitiv: 

This is Mary’s car. (Mary’s – genitiv) 

  • Vocativ: 

Oh, my friend, listen to this! (friend – vocativ)

Prin urmare, evoluția limbii engleze, în special în perioada modernă, a dus la simplificarea structurii gramaticale, iar relațiile sintactice sunt în general exprimate prin ordinea cuvintelor și utilizarea prepozitiilor. Cei care învață engleza trebuie să înțeleagă că, spre deosebire de germană sau latină, cazurile substantivelor nu mai sunt un aspect prominent al gramaticii engleze. Cu excepția pronumelor personale, care păstrează urme ale vechilor cazuri (cum ar fi I/me, he/him, she/her), substantivele obișnuite nu suferă schimbări de formă în funcție de funcția lor gramaticală într-o propoziție. Astfel, în engleza modernă, cazurile nu mai sunt un element distinct, limbajul bazându-se în schimb pe claritate și eficacitatea în comunicare.

 

Sursa foto: Freepik.com 

About Author

Related posts

Motivația intrinsecă și motivația extrinsecă – cum le aplicăm într-un mod sănătos în procesul de învățare a limbii engleze?

În fiecare zi, elevii se confruntă cu o varietate de sarcini și provocări, iar ceea ce îi motivează să le abordeze poate avea un impact semnificativ asupra rezultatului final. Motivația intrinsecă și cea extrinsecă sunt două forțe puternice care îi ghidează pe elevi în...

Citeşte mai departe